ανθρακωσηκαρυδια

Ανθράκωση: Η πιο καταστρεπτική ασθένεια της καρυδιάς – Μέτρα πρόληψης

Η ανθράκωση είναι η πιο καταστρεπτική ασθένεια της καρυδιάς, διαδεδομένη σε όλη την Ελλάδα. Προκαλείται από τον μύκητα Marssonina juglandis (Lib) Magn. με ασκογενή μορφή Gnomonia leptostyla. Προσβάλλει τα φύλλα, τα καρύδια και τους ετήσιους βλαστούς.

Συμπτώματα

Η προσβολή εκδηλώνεται στα φύλλα με νεκρωτικές κηλίδες 2-3 χιλ. που συχνά ενώνονται και σχηματίζουν μεγαλύτερες νεκρωτικές επιφάνειες. Προσβεβλημένα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν. Οι νεκρωτικές κηλίδες που εμφανίζονται στους καρπούς είναι μικρότερες εκείνων που προκαλούνται στα φύλλα.

ανθρακωση

Η υγρασία ευνοεί την εξέλιξη και διασπορά της ασθένειας. ‘Ετσι, όταν ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι βροχεροί, τότε είναι δυνατόν η ασθένεια να πάρει επιδημικές διαστάσεις και να προκληθεί έντονη φυλλόπτωση τον Ιούλιο – αρχές Αυγούστου.

Συνέπειες

Η πρώιμη φυλλόπτωση έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένηση των δένδρων και τη φτωχή καρποφορία ποσοτικά και ποιοτικά.

Εάν η προσβολή αρχίσει ενώ τα καρύδια είναι ακόμη πολύ μικρά, τότε αυτά δεν αναπτύσσονται κανονικά και πέφτουν πρόωρα. Επίσης, καρύδια που προέρχονται από προσβεβλημένα δένδρα έχουν μικρότερο ειδικό βάρος και μικρότερο ποσοστό ψίχας.

ανθράκωση

Γενικά η παραγωγή είναι υποβαθμισμένη, με αποτέλεσμα ο παραγωγός να έχει σημαντική οικονομική απώλεια.

Καλλιεργητικά μέτρα πρόληψης

Ο μύκητας διαχειμάζει στα πεσμένα στο έδαφος φύλλα. Η απελευθέρωση των ασκοσπορίων συμπίπτει χρονικά με την έκπτυξη των φύλλων περίπου τον Μάιο. Τα ασκοσπόρια μεταφέρονται συνήθως με τον αέρα και το υδρονέφος μετά από βροχές και προκαλούν στα φύλλα και τους βλαστούς την αρχική προσβολή.

Για τον περιορισμό του πρωτογενούς μολύσματος την επόμενη καλλιεργητική περίοδο,  συνιστάται:

  • Απομάκρυνση και κάψιμο των ξερών, πεσμένων στο έδαφος φύλλων ή  ενσωμάτωσή τους  με ελαφρύ φρεζάρισμα.
  • Σε περίπτωση μεγάλης προσβολής ψεκασμός  των φύλλων  με ένα χαλκούχο σκεύασμα,  πριν ή μετά την πτώση τους στο έδαφος.
  • Σωστό κλάδεμα  ώστε να εξασφαλίζεται  καλός αερισμός των δένδρων