γεωπονικο-πανε

Αντικατάσταση ιχθυελαίου στις ιχθυοτροφές για τσιπούρα και λαβράκι

29 Σεπτεμβρίου 2015 – Το Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του έργου FIORIA διοργνώνει  ημερίδα την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 – 16:00 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Στην ημερίδα θα προβληθούν στο κοινό τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο:

Αντικατάσταση ιχθυελαίου στις ιχθυοτροφές για τσιπούρα και λαβράκι με εναλλακτικές πηγές λίπους