πυρκαγια

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε NATURA, δάση, πάρκα και άλση – Πρόστιμο 300 ευρώ

Πρόστιμο που ανέρχεται σε 300 ευρώ θα επιβάλλεται σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση με σκοπό την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται για κάθε παράβαση της απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση με σκοπό την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κατά τις ημέρες και στις περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας, είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού), δύναται να εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

Από την απαγόρευση κυκλοφορίας εξαιρούνται πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές επιβολής του μέτρου, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα.

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και τη βεβαίωση του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου είναι τα κατά τόπο αρμόδια όργανα:

  • της Ελληνικής Αστυνομίας,
  • του Πυροσβεστικού Σώματος,
  • της Δασικής Υπηρεσίας και
  • της Δημοτικής Αστυνομίας.