47322

Απαγόρευση θήρας, υλοτομίας, βόσκησης και αγροτουρισμού σε περιοχές των ΠΕ Δράμας και Ξάνθης

Ο κίνδυνος εισόδου στη χώρα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, μετά και την επιβεβαίωση κρούσματος σε αγριόχοιρο στη Βουλγαρία, σε απόσταση μόλις 1,2 χλμ από τα ελληνικά σύνορα, οδήγησε στην απόφαση για την απαγόρευση οποιαδήποτε ανθρώπινης δραστηριότητας σε περιοχές των Π.Ε. Δράμας και Ξάνθης κοντά στα σύνορα με την Βουλγαρία.

Σύμφωνα με την Απόφαση απαγορεύεται οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων της θήρας (πλην της θήρας αγριόχοιρου), της υλοτομίας, του αγροτουρισμού και της βόσκησης εκτρεφόμενων ειδών (βοοειδή, αιγοπρόβατα).

Δείτε τα όρια των περιοχών στις οποίες απαγορεύονται οι παραπάνω δραστηριότητες εδώ.