Απαιτείται η εγκατάσταση ανθεκτικότερων ποικιλιών αμπέλου στην Ελλάδα;

Η ΚΕΟΣΟΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις των συζητήσεων που γίνονται στις Βρυξέλλες για την ΚΑΠ μετά το 2020 και ιδιαίτερα την επίδρασή της στον αμπελοοινικό τομέα. Ένα από τα θέματα που έχει τεθεί με προοπτική θέσπισης στην ευρωπαική νομοθεσία – περιλαμβάνεται ήδη στο σχέδιο κανονισμού – είναι το εάν πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να ταξινομήσουν τις ακόλουθες – και προηγουμένως απαγορευμένες – ποικιλίες: την Νoah, την Othello, την Isabelle, την Jacquez, την Clinton και την Herbemont.

Γενικότερα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να ταξινομήσουν ποικιλίες που ανήκουν στην Vitis Vinifera ή την Vitis Labrusca και υβρίδια μεταξύ Vinifera, Labrusca και άλλα είδη του γένους Vitis.

Ο προβληματισμός αφορά την εγκατάσταση ανθεκτικότερων ποικιλιών, λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Για το θέμα αυτό η ΚΕΟΣΟΕ παρουσιάζει την άποψη του συνεργαζόμενου με αυτήν κ.Μανόλη Σταυρακάκη τ. καθηγητή αμπελουργίας του ΓΠΑ, ο οποίος αναφέρει σε σχετικό ερώτημα:

Είναι δύσκολη η απάντηση για να ισχύσει σε όλη την Ευρώπη. Για την Ελλάδα δεν βλέπω ισχυρούς λόγους για να επιτραπεί η καλλιέργειά τους. Ήδη η Ζαμπέλα (vinifera X labrusca) προορίζεται για απόσταξη και χωρική οινοποίηση. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή τα μοντέλα πρόβλεψης τόσο της Εθνικής όσο και της Διακυβερνητικής Επιτροπής, δείχνουν ότι στην Ελλάδα η αύξηση της θερμοκρασίας μάλλον θα αποβεί επωφελής στις βορειότερες περιοχές της χώρας για τις ποικιλίες της Ευρωπαϊκής αμπέλου, επομένως η ανθεκτικότητα στις ασθένειες που παρουσιάζουν τα υβρίδια θα είναι άνευ αντικειμένου. Η ταξινόμησή τους θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης, ίσως από την ΚΕΟΣΟΕ.

Υβριδικές ποικιλίες για ΠΟΠ

Οι ονομασίες προέλευσης θα πρέπει επίσης να χορηγούνται σε οίνους που χρησιμοποιούν ποικιλίες που προέρχονται από διασταύρωση μεταξύ της Vitis Vinifera και άλλων ειδών Vitis;

Για το θέμα αυτό ο κ Μ.Σταυρακάκης είναι απόλυτος, αφού υποστηρίζει ότι ήδη υπάρχουν προβλήματα ως προς τις ποικιλίες των οίνων ΠΟΠ στη χώρα μας και δεν θα πρέπει να προσθέσουμε και άλλα, συνεπώς δεν θα πρέπει στην Ελλάδα να επιτραπεί η χρήση υβριδικών ποικιλιών για οίνους ΠΟΠ.