αγροτης

Απασχόληση σε αγροτικές εργασίες και επίδομα ανεργίας

Με σκοπό την προσέλκυση ανέργων στον αγροτικό τομέα και ταυτόχρονα την κάλυψη των αναγκών σε εργατικά χέρια, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε τροπολογία με την οποία επιτρέπεται σε ανέργους που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας να εργαστούν με αμοιβή στα χωράφια, χωρίς να χάσουν το επίδομα.

Πλέον η απασχόληση αποκλειστικά σε αγροτικές εργασίες δεν αποτελεί λόγο διακοπής της καταβολής της επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους αυτής.

Υπενθυμίζεται ότι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., που πραγματοποίησαν ως και 70 ημερομίσθια ανά 12μηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον Ο.Α.Ε.Δ. να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι.