αλογα

Απειλούμενες φυλές αγροτικών ζώων – Δράση 10.1.09: Ξεκίνησε η περίοδος ενστάσεων

Μέχρι και την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 θα μπορούν οι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά την πληρωμή της προκαταβολής τους.

Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των λανθασμένων δεδομένων που είχαν αρχικά υποβάλλει.

Όλα τα παραπανω πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση προσωπικών κωδικών.

Καταχώριση του αριθμού σήμανσης των ίππων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι ενταγμένοι δικαιούχοι με ιπποειδή της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», μπορούν να καταχωρήσουν τον αριθμό σήμανσης των ίππων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης υλοποίησης της Δράσης 10.1.09 κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.