αγροτης

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας: Σε ποιους απευθύνεται η διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΦΚΑ

Η διαδικτυακή υπηρεσία έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες έχει ήδη δοθεί σε παραγωγική λειτουργία  στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ.

Κατά την πρώτη εφαρμογή, η διαδικτυακή υπηρεσία απευθύνεται σε ασφαλισμένους που, μετά από έλεγχο των τελευταίων επεξεργασμένων στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ, προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του e-ΕΦΚΑ ή π. φορέων.

Σταδιακά, θα εντάσσονται στη νέα υπηρεσία ασφαλισμένοι που δεν είναι ενήμεροι ή απαιτείται προηγούμενος έλεγχος οφειλών τους. Οι ασφαλισμένοι αυτοί θα πρέπει να προσέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και την τακτοποίηση της οφειλής για μία φορά.

Εφεξής και εφόσον η οφειλή εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, ο έλεγχος και η χορήγηση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του e ΕΦΚΑ εδώ.