γεωργια

Απογραφή Γεωργία – Κτηνοτροφία: Υποβολή αιτήσεων – Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Έως την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου (παράταση) θα είναι είναι ανοικτό το ηλεκτρονικό σύστημα της ΕΛΣΤΑΤ για την υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2021.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι ιδιώτες, υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Προτεραιότητα, σύμφωνα με την προκήρυξη, έχουν οι γεωτεχνικοί και όσοι έχουν σχέση με τον αγροτικό τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση (εργαζόμενοι σε Αγροτικό Συνεταιρισμό, Ομάδα Παραγωγών ή Οργάνωση Παραγωγών, σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων ΟΣΔΕ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού).

Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ.

Απαραίτητες πληροφορίες στην Πρόσκληση εδώ.