Γεωργία1

Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν στην απογραφή των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, έως τις 4 Μαρτίου 2021, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων έχουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι ιδιώτες, υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Προτεραιότητα, σύμφωνα με την προκήρυξη, έχουν οι γεωτεχνικοί και όσοι έχουν σχέση με τον αγροτικό τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση (εργαζόμενοι σε Αγροτικό Συνεταιρισμό, Ομάδα Παραγωγών ή Οργάνωση Παραγωγών, σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων ΟΣΔΕ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού).

Οι απογραφείς θα είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή των στοιχείων από τις εκμεταλλεύσεις που θα τους ανατεθούν από τον Επόπτη της περιοχής τους. Ειδικότερα, θα είναι υπεύθυνοι για την υποστήριξη και την παροχή οδηγιών ή βοήθειας προς τους αυτοαπογραφόμενους για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, την παρακολούθηση της πορείας της αυτοαπογραφής, ηλεκτρονικά, και όπου δεν είναι δυνατή η αυτοαπογραφή θα επικοινωνούν με τους απογραφόμενους για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων τηλεφωνικά ή με ραντεβού. Οι απογραφείς πριν
αναλάβουν τις γεωργικές – κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες επελέγησαν, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Σημειώνεται ότι η εργασία είναι αμειβόμενη από την ΕΛΣΤΑΤ και μπορεί να πραγματοποιείται σε ώρες και ημέρες που δεν θα παρακωλύεται η κανονική εργασία των απογραφέων. Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν, ως απογραφείς, και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα διοικητικά μητρώα του ΟΑΕΔ, επιδοτούμενοι ή μη, δίχως μεταβολή στο νομικό καθεστώς τους.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέχρι τις 4 Μαρτίου 2021 εδώ.

Οι υποψήφιοι Απογραφείς μπορούν να απευθύνονται, κατά προτίμηση, στα e-mails: synergates@statistics.gr και apografi_georgias@statistics.gr ή και στα τηλέφωνα: 213 135 3035 ή 3050 ή 2383 ή 2182 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).