αμπελι

Απόσταξη κρίσης: Πάνω από το προβλεπόμενο ποσοστό τα αιτήματα για ΠΟΠ – ΠΓΕ

Η απόρριψη κάποιων αιτημάτων και η χαμηλή απορρόφηση κονδυλίων (περίπου 19 εκατ. ευρώ από τα 25 εκατ.) οδήγησαν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ανακοινώσει νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ υποβλήθηκαν αιτήματα από 121 οινοποιεία για 32.984 τόνους οίνου ενώ απορρίφθηκαν αιτήματα 8 οινοποιείων.

Στην πληροφόρηση της ΚΕΟΣΟΕ περιλαμβάνεται και το ότι τα υποβληθέντα αιτήματα για απόσταξη οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ υπερέβησαν το προβλεπόμενο ανώτερο ποσοστό 20%, αφού τα υποβληθέντα αιτήματα αφορούν το 25% των ποσοτήτων, ενώ τα αντίστοιχα των οίνων χωρίς ΓΕ είναι 67% (προβλεπόμενο 70%) και των γλυκών οίνων 8% (προβλεπόμενο 10%).

Στην περίπτωση αυτή προκειμένου να αποσταχθεί ολόκληρος ο όγκος των οίνων με ΠΟΠ και ΠΓΕ σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί η υφιστάμενη ΚΥΑ ώστε να δύναται να γίνει μεταφορά της διαφοράς των υπολειπόμενων ποσοτήτων των άλλων κατηγοριών προς τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ, αφού μόνο το αντίστροφο προβλέπεται.

Στη φάση αυτή θα εγκριθούν για απόσταξη ποσότητες οίνων αρχικά για 1.200 tn ανά οινοποιείο και οι υπερβάλλουσες ποσότητες των 1.200 tn θα εγκριθούν μετά τις 9 Αυγούστου, που κλείνει η προθεσμία του β΄ κύκλου, αφού είναι σαφές ότι δεν αναμένεται να υποβληθούν αιτήματα σε ποσότητες που θα είναι απαγορευτικές για την εξάντληση του προϋπολογισμού.