Αποθέματα οίνου: Επανήλθαν τα προ της πανδημίας επίπεδα

Σε κανονικά επίπεδα βρίσκονται πλέον τα αποθέματα οίνων και γλευκών, σύμφωνα με την ανακοίνωση που απέστειλε στην Επιτροπή το Τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα αποθέματα οίνων και γλευκών εμφανίζονται μειωμένα κατά 34 % σε σύγκριση με το 2021 τα οποία με τη σειρά τους εμφανίστηκαν μειωμένα κατά 14 % περίπου σε σύγκριση με το ρεκόρ αποθεμάτων που καταγράφηκε το 2020, ύψος ρεκόρ που οφειλόταν στην επίδραση της πανδημίας.

Ο όγκος των αποθεμάτων του 2022 (1,8 εκατ. hl), θεωρείται κανονικός (αν και ελαφρά αυξημένος με το μέσο όρο δεκαετίας), και «εξυπηρετεί» ήδη τις εμπορικές ανάγκες των οινοποιείων, έως την είσοδο της τρέχουσας εσοδείας στην αγορά.

Η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται στην πτώση των αποθεμάτων των οίνων ΠΓΕ που βρίσκονται στα οινοποιεία η οποία ανέρχεται στο -60,1% (2022: 413.858 hl – 2021: 1.037.773 hl).

Οι υπόλοιπες κατηγορίες οίνων (ΠΟΠ, Ποικιλιακοί και οίνοι χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη) καταγράφουν πτώση μεταξύ 10%-20%, ενώ η γενική πτώση των αποθεμάτων οίνου στις δεξαμενές των οινοποιείων καταγράφεται στο -37,68% (2022: 1.527.234 hl – 2021: 2.450.763 hl).

Η μείωση των αποθεμάτων, σηματοδοτεί επίσης την αύξηση της κατανάλωσης οίνων στα προ πανδημίας επίπεδα.