παγετος καιρος

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ και για ζημιές καλλιεργειών σε προανθικό στάδιο

Τροπολογία για την καταβολή αποζημιώσεων ΕΛΓΑ για καλλιέργειες που επλήγησαν σε προανθικό στάδιο από τον παγετό «Άνοιξη ‘21» υπερψηφίστηκε στη Βουλή.

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ΕΛΓΑ, να αποζημιώνονται οι αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες έχουν υποστεί ζημιά στο προανθικό στάδιο.

Το κόστος των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν υπολογίζεται περίπου σε 23 εκατ. ευρώ.

Με την ίδια τροπολογία δίνεται η δυνατότητα στον ΕΛΓΑ να καταβάλλει προκαταβολές πέραν του αρχικώς προβλεπόμενου 40% επί της ζημιάς. Το ΔΣ του Οργανισμού με απόφασή του θα μπορεί πλέον, ύστερα από την υπερψήφιση της τροπολογίας, να καθορίσει το ύψος της προκαταβολής που θα καταβληθεί στους πληγέντες παραγωγούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η πληρωμή των προκαταβολών, υπολογίζεται να ξεκινήσει στα τέλη Ιουλίου.