Χρήμα

Αποζημιώσεις ύψους 27 εκατ. € σε 55.856 παραγωγούς από τον ΕΛΓΑ

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς 55.856 δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων πιστώθηκαν σήμερα αποζημιώσεις ύψους περίπου 27 εκατ. € από τον ΕΛ.Γ.Α.

Η πληρωμή αφορά κυρίως αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου για το έτος ζημιάς 2018 και για το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Για το έτος ζημιάς 2018 καταβάλλεται και το υπόλοιπο 20% των αντίστοιχων αποζημιώσεων  φυτικής παραγωγής.

Δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά νομό εδώ.