Αψέκαστες ζώνες για την προστασία των ωφέλιμων εντόμων

Η χημική αντιμετώπιση των εχθρών σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών – και όχι μόνο – εξοντώνει παράλληλα τα ωφέλιμα έντομα και ταυτόχρονα δημιουργεί εξάρσεις βλαβερών εντόμων.

Για τη διατήρηση των ωφέλιμων εντόμων οι παραγωγοί συνιστάται να εφαρμόζουν την πρακτική των αψέκαστων ζωνών. Οι ζώνες αυτές πρέπει να αποτελούν το 15-20% του συνόλου των δέντρων της καλλιέργειας και να εναλλάσσονται από χρονιά σε χρονιά μέσα στον οπωρώνα.

Υπολειμματικότητα φυτοφαρμάκων

Επειδή τα εσπεριδοειδή έχουν μεγάλης διάρκειας περίοδο συγκομιδής, επιβάλλεται οι παραγωγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των φυτοπροστατευτικών για την αποφυγή υπολειμμάτων στους καρπούς. Θα πρέπει να διαβάζουν με προσοχή τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων και να τηρούν αυστηρά τα χρονικά όρια από την τελευταία επέμβαση μέχρι τη συγκομιδή.