διαβρωτικα

Αραβόσιτος: Χωρίς προβλήματα από το έντομο Διαβρώτικα – Απαραίτητη η αμειψισπορά

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από το έντομο Διαβρώτικα (Diabrotica virgifera) συνεχίζεται η καλλιέργεια του αραβόσιτου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το 2ο ενημερωτικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων. Στις περισσότερες περιοχές η καλλιέργεια βρίσκεται στο τέλος της άνθησης προς γέμισμα και οι βροχοπτώσεις συνέβαλαν στη βιωσιμότητα της καλλιέργειας.

Συγκεκριμένα, η αμειψισπορά συνέβαλε στην αλλαγή της εικόνας των αγροτεμαχίων σε σχέση με πέρυσι τόσο στο Ν. Δράμας όσο και στο Ν. Σερρών.

Οι πληθυσμοί του εντόμου είναι χαμηλοί, τα αγροτεμάχια που εμφανίζουν συμπτώματα προσβολών όπως πλαγιάσματα είναι ελάχιστα και η γονιμοποίηση είναι ικανοποιητική.

Στο Ν. Ξάνθης η παρουσία του εντόμου έγινε έκδηλη σε όλο τον νομό αλλά αυξημένος αριθμός συλλήψεων παρουσιάστηκε μόνο σε ορισμένα αγροτεμάχια της αγροτικής περιοχής του Πολυσίτου. Σε αυτά τα αγροτεμάχια παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτοι πληθυσμοί και σε τμήματα καλλιεργειών το χαρακτηριστικό πλάγιασμα των φυτών. Στη συνέχεια τα συμπτώματα περιορίστηκαν χωρίς να δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα στην καλλιέργεια. Στην υπόλοιπη περιοχή οι πληθυσμοί παρέμειναν χαμηλοί, χωρίς προσβολές και εμφανή προβλήματα.

Τέλος, στο Ν. Καβάλας ο αριθμός των συλήψεων ήταν περιορισμένος και δεν υπήρχαν συμπτώματα προσβολών.