εργασια

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη θέσεων προσωπικού Γεωτεχνικών και Τεχνολόγων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη 1Κ/2022 του ΑΣΕΠ για πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δεκαπέντε θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε. – Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Συγκεκριμένα:

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δώδεκα θέσεις.

Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωλόγων), ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδ. Δασολόγων), ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μεταλλειολόγων), ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μεταλλείων και Μεταλλουργών) και ΠΕ Περιβάλλοντος (ειδ. Χημικών).

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τρεις θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών (ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών) και ΤΕ Πληροφορικής

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις για κάθε ειδικότητα και φορέα απασχόλησης στους πίνακες της προκήρυξης 1Κ/2022 εδώ.