υπουργείο

ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 144 θέσεις σε ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ

Εκδόθηκαν σήμερα Παρασκευή (9/4/2021) τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2020 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, 144 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σε οργανικές μονάδες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών αυτών πινάκων ορίζεται από 10 Απριλίου 2021 έως και την πάροδο της 19ης Απριλίου, ημέρας Δευτέρας.

Προσωρινά αποτελέσματα (Προτείνεται το άνοιγμα του αρχείου με Mozilla Firefox)