ελια

Ασθένειες ελιάς: Κυκλοκόνιο, Καρκίνωση, Καπνιά, Λειχήνες

Κυκλοκόνιο (Spilocaea oleaginea)

Μύκητας ευρέως διαδεδομένος στους ελαιώνες.

Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες ανάπτυξης της ασθένειας: Πτώση της θερμοκρασίας (16-20C) και βροχερός ή πολύ υγρός καιρός ευνοούν τις μολύνσεις. Οι μολύνσεις γίνονται άνοιξη και φθινόπωρο. Σε υψηλές θερμοκρασίες δεν αποτελεί πρόβλημα στα ελαιόδεντρα.

κυκλοκονιο ελια

Συμπτώματα: Η ασθένεια προσβάλει κυρίως τα φύλλα προκαλώντας πρόωρη φυλλόπτωση και εξασθένιση των δέντρων. Χαρακτηριστικές κυκλικές κηλίδες (μάτια παγωνιού) στην επάνω επιφάνεια των φύλλων.

Ευπαθείς ποικιλίες είναι η Θρουμπολιά, Καλαμών, Άμφισσας και Τσουνάτη.

Η Κορωνέϊκη (ψιλολιά) είναι σχετικά ανθεκτική.

Συμβουλές:

  • Αραιή φύτευση και κατάλληλο κλάδεμα εξασφαλίζουν σωστό αερισμό και φωτισμό και περιορίζουν την ασθένεια.
  • Συνιστάται προληπτικός ψεκασμός με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα σε ελαιόδεντρα ευπαθών ποικιλιών που βρίσκονται σε υγρές περιοχές.

Καρκίνωση (Pseudomonas savastanoi)

καρκινωση ελια

Συμπτώματα: Ασθένεια που οφείλεται σε βακτήριο και εκδηλώνεται με το σχηματισμό εξογκωμάτων (καρκινώματα) στα κλαδιά, στα φύλλα, στους βραχίονες και στον κορμό των ελαιοδέντρων.

Συνθήκες ανάπτυξης ασθένειας: Τα δέντρα μολύνονται από μη επουλωμένες πληγές, συνήθως από ράβδισμα, κλάδεμα ή μετά από παγετό, χαλάζι ή δυνατό άνεμο εφόσον επικρατεί υγρός ή βροχερός καιρός.

Η ποικιλία Κορωνέϊκη είναι πολύ ευαίσθητη στο βακτήριο.

Συμβουλές:

Η καρκίνωση αντιμετωπίζεται με προληπτικά μέτρα:

  • Αποφεύγετε ράβδισμα και κλάδεμα των δέντρων με βροχερό καιρό.
  • Εφαρμογή προλη̟τικού ψεκασμού με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα αμέσως μετά από ράβδισμα, κλάδεμα, παγετό ή χαλάζι.
  • Η αφαίρεση των προσβεβλημένων κλαδιών πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων για να αποφεύγονται νέες μολύνσεις και τα κλαδιά να απομακρύνονται και να καταστρέφονται.
  • Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται συστηματικά.
  • Στη σύσταση νέου ελαιώνα να αποφεύγεται η πυκνή φύτευση και να χρησιμοποιούνται δενδρύλλια απαλλαγμένα από την ασθένεια.

Καπνιά (Capnodium olaeoprhilum)

Συμπτώματα: Κλαδιά και φύλλα καλύπτονται από μαύρο στρώμα καπνιάς που δυσχεραίνει τις φυσιολογικές λειτουργίες (αναπνοή, διαπνοή, φωτοσύνθεση). Πρόκειται για μύκητα που αναπτύσσεται πάνω στις μελιτώδεις εκκρίσεις εντόμων, κυρίως του λεκανίου.

Συνθήκες ανάπτυξης ασθένειας: Ευνοείται σε υγρές περιοχές και σε ελαιώνες με πυκνή βλάστηση.

Συμβουλές:

Η καπνιά περιορίζεται κυρίως με την καταπολέμηση του λεκανίου την κατάλληλη εποχή αλλά και με κλάδεμα για καλό φωτισμό και αερισμό του εσωτερικού της κόμης των δέντρων. Μετά τη συγκομιδή συνιστάται μια επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα.

Λειχήνες

λειχηνες ελια

Οι λειχήνες αναπτύσσονται σε υγρές περιοχές καλύπτοντας κορμούς και κλάδους των ελαιοδέντρων με κιτρινοπράσινο χρώμα.

Όπου υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης συστήνονται ψεκασμοί των κορμών και των κλάδων με χαλκούχα σκευάσματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, για την αποκόλληση των λειχήνων.