ροδακινια

Ασθένειες και εχθροί πυρηνόκαρπων – Τα απαραίτητα καλλιεργητικά μέτρα

Για τις καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων αυτή την εποχή που ακολουθεί την περίοδο της συγκομιδής και μέχρι τον λήθαργο των δένδρων, συνιστώνται μία σειρά καλλιεργητικών μέτρων και επεμβάσεων με φυτοπροστατευτικά, που αποσκοπούν στη δραστική μείωση των πληθυσμών των εχθρών (έντομα, ακάρεα), καθώς και στη μείωση των μολυσμάτων μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών που έχουν απομείνει στις καλλιέργειες.

Αυτές οι επεμβάσεις θεωρούνται απαραίτητες, διότι καθιστούν την καταπολέμηση των φυτοπαρασίτων κατά την επόμενη βλαστική περίοδο περισσότερο αποτελεσματική και οικονομική.

ΕΞΩΑΣΚΟΣ

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

εξωασκος

Για τη μείωση των μολυσμάτων (βλαστοσπόρια) του μύκητα την άνοιξη συνιστάται επιμελής ψεκασμός των δένδρων κατά τη διάρκεια του ληθάργου, δηλαδή μετά την πτώση των φύλλων και μέχρι το φούσκωμα των οφθαλμών, με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο.

Επίσης, πριν τη διενέργεια του ψεκασμού και με ξηρό καιρό, συνιστάται η αφαίρεση και καύση των προσβεβλημένων από την ασθένεια κλάδων.

ΚΟΡΥΝΕΟ

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ–ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ–ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ–ΚΕΡΑΣΙΑ)

ΚΟΡΥΝΕΟ

Ο περιορισμός των μολυσμάτων (κονίδια) του μύκητα την άνοιξη επιτυγχάνεται με δύο ψεκασμούς, έναν φθινοπωρινό (περίοδο φυλλόπτωσης) και έναν αρκετά αργότερα (λίγο πριν την έναρξη διόγκωσης των οφθαλμών), με κατάλληλα και εγκεκριμένα για τις καλλιέργειες μυκητοκτόνα.

Με ξηρό καιρό και πριν τη διενέργεια των ψεκασμών συνιστάται η αφαίρεση και η καύση των προσβεβλημένων από την ασθένεια κλάδων. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ψεκασμοί καταπολεμούν ταυτόχρονα και τον εξώασκο.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΚΟΣ

Οι περίοδοι φθινοπώρου και χειμώνα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι για την πρόκληση νέων μολύνσεων από το βακτήριο (ευπάθεια φυτικών ιστών, καιρικές συνθήκες).

Για την προστασία των δένδρων από το βακτήριο συνιστώνται ένας ψεκασμός στην έναρξη και ένας στο 75% της φυλλόπτωσης, με κατάλληλα και εγκεκριμένα για τις καλλιέργειες σκευάσματα.

Με ξηρό καιρό και πριν την διενέργεια του πρώτου ψεκασμού, συνιστάται η αφαίρεση και η καύση των προσβεβλημένων κλάδων και η προστασία με κατάλληλα σκευάσματα των πληγών και των τομών κλαδέματος.

ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ

(ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ–ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

ανθονομος

Τα ενήλικα του εντόμου δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή και ιδιαίτερα κατά τον Νοέμβριο καταστρέφοντας τους οφθαλμούς.

Σε καλλιέργειες που διαπιστώνεται υψηλός πληθυσμός του εντόμου, συνιστάται άμεσα ψεκασμός με κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

Σε όλες τις περιπτώσεις να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

  • για την αναλογία χρήσης,
  • την συνδυαστικότητα,
  • τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας,
  • το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και
  • τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.