φουζικλαδιομουσμουλια

Ασθένειες Μουσμουλιάς: Φουζικλάδιο

Οι προσβολές ξεκινούν λίγο πριν την άνθηση, διαρκούν μέχρι και την άνοιξη κι ευνοούνται με ψυχρό κι υγρό βροχερό καιρό.

Προσβάλλει άνθη, νεαρά φύλλα, τρυφερούς βλαστούς και καρπούς. Οι καρποί προσβάλλονται σε όλα τα στάδια κι εμφανίζουν αρχικά ελαιοκαστανές κηλίδες σκούρου χρώματος με βελούδινη υφή που αργότερα εξελίσσονται σε φελλώδεις και δερματώδεις και μπορεί να καλύψουν όλο τον καρπό.

Καλλιεργητικά μέτρα

Να απομακρύνονται οι προσβεβλημένοι καρποί που έχουν παραμείνει στα δέντρα (μούμιες) και βλαστοί πριν την έναρξη των φθινοπωρινών βροχών και οπωσδήποτε πριν από την άνθηση.

Σε περίπτωση εμφάνισης νέων προσβολών οι αφαιρέσεις των προσβεβλημένων τμημάτων των δέντρων να συνεχίζονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Χημική αντιμετώπιση

Συνιστάται από την άνθηση μέχρι και 2-3 εβδομάδες μετά την εμφάνιση του καρπιδίου σε περιόδους με βροχερό καιρό.

Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν δέντρα με ιστορικό προσβολών που βρίσκονται σε περιοχές με συχνές κι έντονες δροσιές.

Συνιστάται προσθήκη προσκολλητικής – διαβρεκτικής ουσίας στο ψεκαστικό υγρό.

Οι επεμβάσεις συνιστάται να γίνονται πριν από πιθανή βροχή ή εναλλακτικά το συντομότερο μετά από εκδήλωση βροχής.

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων

Σχετικά άρθρα: