αλογα

Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων: Εγκρίθηκε το ποσό για την πληρωμή των δικαιούχων

Εγκρίθηκε από τη Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων το ποσό για την οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.9: «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 2 εκατ. € και η πληρωμή των δικαιούχων αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα.