ΧΡΗΜΑΤΑ

Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων: Καταβολή ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ολοκληρώθηκε σήμερα η πληρωμή 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς της 2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» για το έτος εφαρμογής 2019.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 575.382 €, αφορά σε 308 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.