αλογα

Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων: Καταχώρηση αριθμών σήμανσης

Έως τις 7 Ιανουαρίου 2022 θα μπορούν να καταχωρήσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα τον αριθμό σήμανσης των ίππων τους όσοι ενταγμένοι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» δεν είχαν καταχωρήσει, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην παραπάνω ενέργεια θα πρέπει να προβούν όσοι κάτοχοι ιπποειδών της 1ης και 2ης Πρόσκλησης δεν είχαν καταχωρήσει τον αριθμό σήμανσης των ίππων τους.

Η καταχώρηση του αριθμού πραγματοποιείται στο Πληροφοριακό Σύστημα
υποστήριξης υλοποίησης της Δράσης 10.1.09 εδώ