αλογα

Αυτόχθονες φυλές | Δράση 10.1.09: Υποβολή παραστατικών έως 31 Μαΐου

Έως τις 31 Μαΐου οι κτηνοτρόφοι που έχουν ενταχθεί στην 2η πρόσκληση της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα αντίγραφα, τα οποία αποτελούν υποχρέωση για την επαλήθευση και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, προσκομίζονται στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορούν το έτος εφαρμογής 2021.