αλογα

Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων: Η διαδικασία τροποποίησης ή μεταβίβασης πράξης

Τη διαδικασία τροποποίησης ή μεταβίβασης πράξης που έχει ενταχθεί στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», περιλαμβάνει εγκύκλιος που εξέδωσε η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εδώ.

Η περίοδος υποβολής του αιτήματος τροποποίησης ή μεταβίβασης από τον δικαιούχο ορίζεται κατά περίπτωση:

  • για τους δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης από την 1/3 έως και την 31/3 κάθε έτους.
  • για τους δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης από την 9/4 έως και την 11/5 κάθε έτους.

Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία τοποποίησης ή μεταβίβασης πράξης στη σχετική εγκύκλιο εδώ.