ροδακινια

Αυξημένη η συνδεδεμένη ενίσχυση για τα συμπύρηνα ροδάκινα προς χυμοποίηση

Αυξημένο κατά 40% σε σχέση με πέρυσι είναι το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση για το έτος 2018 καθορίστηκε στα 23 €/στρ., όταν το 2017 ήταν 16,5 €/στρ. το 2016 στα 16,7 €/στρ. και το 2015 16,9 €/στρ.

Να σημειωθεί ότι από φέτος η κατ’ ελάχιστο απαιτούμενη ποσότητα συμπύρηνου ροδάκινου που οδηγείται προς χυμοποίηση είναι 300 κιλά/στρ.

Η αναλογία, ποσότητα ανά στρέμμα, υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων και το σύνολο των εκτάσεων συμπύρηνου ροδάκινου που δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης των γεωργών.