ακτινιδιο

Αύξηση στις εξαγωγές ελληνικών ακτινιδίων

Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι διακινηθείσες ποσότητες ακτινιδίων την περίοδο 1/9-20/9 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών.

Οι μέχρι σήμερα διακινηθείσες ποσότητες ανέρχονται σε 2.496 τόνους έναντι 836 τόνων την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ειδικότερα για τις εξαγωγές προς Ιταλία οι διακινηθείσες ποσότητες έχουν εξαπλασιάστει (από 54 τόνους στους 324 τόνους).

Οι εξαγωγές ακτινιδίων σε νέες αγορές (χώρες εκτός Ε.Ε.) σημείωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2019 αύξηση κατά 16%.

Εξακολουθεί ωστόσο να παρατηρείται η μη τήρηση της νομοθεσίας αναφορικά με την πρόωρη συγκομιδή και διακίνηση ακτινιδίων (μη ανταποκρινομένων στα προβλεπόμενα σάκχαρα 6,2 Brix και την ξηρά ουσία 15%), όπως καταγγέλει ο Σύνδεσμος επισημαίνοντας το γεγονός της απουσίας ελέγχων μετά το ωράριο των δημοσίων υπηρεσιών.