αγροτης

Αύξηση της δαπάνης για εισροές σε γεωργία/κτηνοτροφία

Αύξηση περισσότερο από 3% σε σχέση με πέρυσι παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η αύξηση του δείκτη εισροών σημαίνει ότι ο παραγωγός πλήρωσε περισσότερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονικές περιόδους που εξετάζονται.

Για τον υπολογισμό του Δείκτη Τιμών Εισροών συλλέγονται οι τιμές που καταβάλλουν οι παραγωγοί, όταν αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες για τη γεωργική/κτηνοτροφική παραγωγή και είναι απαλλαγμένες από ΦΠΑ και μεταφορικά έξοδα.

Σκοπός του Δείκτη Τιμών Εισροών είναι η μέτρηση της σχετικής μεταβολής των τιμών που καταβάλλουν για την αγορά των αναλώσιμων μέσων, αγαθών και υπηρεσιών, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.

Συγκεκριμένα:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, παρουσίασε αύξηση 3,4% έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουνίου 2017 με τον Ιούνιο 2016.

Επίσης, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών κατά τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,3%.

Τέλος, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιούλιος 2017 – Ιούνιος 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιούλιος 2016 – Ιούνιος 2017, παρουσίασε αύξηση 1,6%.

Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία και Δεικτών των ομάδων Αναλώσιμων Μέσων και Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου (2015=100,0)
Ετήσιες μεταβολές (%) Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία και Δεικτών των ομάδων Αναλώσιμων Μέσων και Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου (2015=100,0)