μοσχαρι-αγελαδα

Αύξηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος

Καθορίστηκε με υπουργική Απόφαση το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος και αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν το έτος 2017.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του βόειου κρέατος για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 192,5 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο.

Υπενθυμίζουμε ότι για το έτος ενίσχυσης 2016 το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης ανέρχονταν στα 140 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο.