καπνος

Αύξηση της τιμής του καπνού ζητούν οι παραγωγοί της πΓΔΜ

Οι παραγωγοί καπνού της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας πιέζουν για την αύξηση της τιμής αγοράς του καπνού.

Σύμφωνα με τους παραγωγούς, το υψηλότερο κόστος πετρελαίου, των λιπασμάτων και της άρδευσης καθώς και η υψηλότερη ποιότητα της φετινής παραγωγής καπνού, θα πρέπει να αντισταθμιστεί με αύξηση της τιμής του καπνού κατά 20%.