γεωργια

Αύξηση των εκτάσεων με καλλιέργειες φρούτων στην Ελλάδα

Αύξηση 6% στις εκτάσεις με καλλιέργειες φρούτων στην Ελλάδα την πενταετία 2012-2017, δείχνουν τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καλλιέργειες μηλιάς καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση στο σύνολο των οπωρώνων, στη 2η θέση βρίσκονται οι πορτοκαλεώνες και ακολουθούν οι καλλιέργειες ροδάκινων.

Οι οπωρώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλυπταν 1,3 εκατ. εκτάρια το 2017, που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της συνολικής γεωργικής γης.

Συγκεκριμένα, οι μηλιές καλύπτουν το 37% (473.500 εκτάρια) της παραπάνω έκτασης και ακολουθούν οι πορτοκαλεώνες με ποσοστό 20% (255.500 εκτάρια).

Οι οπωρώνες ροδακινιάς βρίσκονται στην 3η θέση αφού καλύπτουν περίπου 190.500 εκτάρια, ποσοστό 15% της συνολικής έκτασης οπωρώνων και ακολουθούν τα μανταρίνια (139.600 εκτάρια / 11%), τα αχλάδια (100.400 εκτάρια / 8%), τα βερίκοκα (75.700 εκτάρια / 6%) και τέλος τα λεμόνια που καλλιεργούνται σε έκταση 60.100 εκταρίων (5% συνολικής έκτασης οπωρώνων).

Πρώτη σε εκτάσεις οπωρώνων η Ισπανία

Τα 2/3 των εκτάσεων με καλλιέργειες φρούτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε Ισπανία, Ιταλία και Πολωνία.

Η Ισπανία, πρώτη στη λίστα με τη μεγαλύτερη έκταση οπωρώνων διέθετε  το 2017 συνολικές εκτάσεις οπωρώνων 422.800 εκτάρια που αντιστοιχούν στο 33% του συνόλου της ΕΕ.

Ακολουθεί η Ιταλία με 279.300 εκτάρια (22% της συνολικής έκτασης) και η Πολωνία με 167.300 εκτάρια (13%).

Αύξηση των εκτάσεων με καλλιέργειες φρούτων στην Ελλάδα

Σε σύγκριση με το 2012, η ​​έκταση των οπωροφόρων δένδρων στην ΕΕ παρέμεινε σχεδόν σταθερή (+ 0,4%).

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Πολωνία (+ 16.300 εκτάρια ή + 11%) και ακολουθούν η Ελλάδα (+5.300 εκτάρια ή + 6% ), η Ρουμανία (+3.400 ha ή + 6%) και η Πορτογαλία (+2.500 ha ή +7%).

Αντίθετα, μείωση στις εκτάσεις με οπωρωφόρα δέντρα είχαν η Ισπανία ( – 9.800 εκτάρια ή -2%), η Ιταλία (- 6.300 εκτάρια ή -2%), η Τσεχία (- 4.100 εκτάρια ή -29%) και η Κροατία (- 1.900 εκτάρια ή -24%).

Οι 10 χώρες της Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη έκταση σε καλλιέργειες φρουτών