στατιστικη διαγραμμα

Αύξηση του κόστους εισροών αλλά και των τιμών παραγωγού δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση κατά 2,3% παρουσίασε ο μέσος δείκτης Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία την περίοδο Ιούνιος 2018 – Μάιος 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Όσον αφορά τον Γενικό Δείκτη Τιμών Εισροών του μηνός Μαΐου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,9% έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαΐου
2018 με τον Μάιο 2017.

Στον Δείκτη Τιμών Εισροών οι τιμές που συλλέγονται είναι οι τιμές που καταβάλλουν οι παραγωγοί, όταν αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες για τη γεωργική – κτηνοτροφική παραγωγή.

Από την άλλη ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαΐου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, παρουσίασε αύξηση 2,7% έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαΐου 2018 με τον Μάιο 2017.

Στον Δείκτη Τιμών Εκροών οι συλλεγόμενες τιμές είναι οι τιμές διάθεσης των προϊόντων. Ως τιμή διάθεσης ορίζεται η τιμή που λαμβάνεται από τον παραγωγό χωρίς επιδοτήσεις, μεταφορικά έξοδα, ΦΠΑ ή άλλους φόρους που εκπίπτουν.

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Ιούνιος 2018 – Μάιος 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιούνιος 2017 – Μάιος 2018, παρουσίασε αύξηση 1,4%.