λαχανικα-οπωροκηπευτικα

Brexit: Μεταβατική περίοδος 11 μηνών για τις εξαγωγές οπωροκηπευτικών

Θα συνεχίσουν να ισχύουν οι υφιστάμενοι όροι εξαγωγής για τα οπωροκηπευτικά και μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, σημειώνει με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT-HELLAS.

Σύμφωνα με επεξηγηματικό δελτίο που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δίκαιο της Ένωσης θα εξακολουθήσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 11 μηνών, η οποία ξεκινάει από 1η Φεβρουαρίου 2020.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το Ηνωμένο Βασίλειο,ακόμη και αν πρόκειται για τρίτη χώρα, θα θεωρείται κράτος μέλος (με τις εξαιρέσεις που καθορίζονται στη συμφωνία ) αλλά χωρίς δικαίωμα λήψης αποφάσεων ή εκπροσώπησης στην ΕΕ.

Συνεπώς, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο INCOFRUIT-HELLAS, οι όροι εξαγωγής για τα οπωροκηπευτικά θα παραμείνουν οι ίδιοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.