ελια

Δάκος: Παγίδες και ψεκασμοί από τους ίδιους τους ελαιοπαραγωγούς

Να τοποθετήσουν οι ίδιοι οι ελαιοπαραγωγοί παγίδες για την παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου και να προβούν στους κατάλληλους ψεκασμούς, συστήνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου Βόλου.

Σύμφωνα με το δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα με τον δάκο λόγω μη έγκαιρης καταπολέμησής του.

Ο δάκος είναι ο σημαντικότερος εχθρός της ελιάς στη χώρα μας. Οι πρώτες προσβολές εμφανίζονται τον Ιούνιο –Ιούλιο όταν ο καρπός είναι επιδεκτικός για την ωοτοκία.

Για την παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου οι ελαιοπαραγωγοί μπορούν να τοποθετούν οι ίδιοι παγίδες σε συνεργασία με τους γεωπόνους φυτοπροστασίας των ΔΑΟΚ και να κάνουν οι ίδιοι τους δολωματικούς ψεκασμούς για την έγκαιρη καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την:

  • αναλογία χρήσης,
  • συνδυαστικότητα,
  • τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας
  • το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και
  • τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.