δαση

Δασικοί Χάρτες: Παρατάσεις υποβολής αντιρρήσεων ΙΙ

Με αποφάσεις των Διευθύνσεων Δασών παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες:

  • Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας : Καταληκτική ημερομηνία η 17η Δεκεμβρίου 2021.
  • Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας : Καταληκτική ημερομηνία η 22η Νοεμβρίου 2021.
  • Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου: Καταληκτική ημερομηνία η 3η Δεκεμβρίου 2021.
  • Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας εκτός των προ -Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου, Κοκκωνίου και Νεράτζης: Καταληκτική ημερομηνία η 22η Νοεμβρίου 2021.
  • Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας: Καταληκτική ημερομηνία η 17η Δεκεμβρίου 2021.