ελια

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων: Δύο δραστικές ουσίες που δεν έχουν πλέον έγκριση

Για τις πρόσφατα μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες chlorpyrifos/ chlorpyrifosmethyl για χρήση ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ενημερώνει σε δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την ελαιοκαλλιέργεια το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου.

Οι παραπάνω δραστικές ουσίες δεν είναι πλέον εγκεκριμένες σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

Όλες οι εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιείχαν αυτές τις δραστικές ουσίες έχουν ανακληθεί ενώ η καταληκτική ημερομηνία χρήσης αποθεμάτων από τον τελικό χρήστη έληξε στις 16 Απριλίου 2020.

Στο δελτίο επισημαίνεται ότι τον Φεβρουάριο του 2020 ψηφίστηκε Κανονισμός μείωσης όλων των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων των chlorpyrifos/ chlorpyrifosmethyl στο όριο του αναλυτικού προσδιορισμού. Τα νέα όρια αναμένεται να δημοσιευτούν στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ισχύσουν το φθινόπωρο του 2020.