352

Δενδροφυτεύσεις σε Κίνα και εντατική γεωργία σε Ινδία “πρασινίζουν” τη γη

Περισσότερο πράσινο στον πλανήτη δείχνουν τα δορυφορικά δεδομένα της NASA σε σύγκριση με 20 χρόνια πριν.

Τα δεδομένα 20 ετών από δύο δορυφόρους της NASA έδειξαν ότι σε σύγκριση με τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η παγκόσμια επιφάνεια φύλλων αυξήθηκε κατά 5%, αύξηση που αντιστοιχεί με την έκταση του Αμαζονίου.

Το περισσότερο πράσινο οφείλεται κυρίως στα προγράμματα δενδροφύτευσης στην Κίνα καθώς και στην εντατική γεωργία σε Ινδία και Κίνα.

Συγκεκριμένα, η συνεισφορά της Κίνας στο “πρασίνισμα” οφείλεται κατά 42% στα προγράμματα δενδροφύτευσης και κατά 32% στην εντατική γεωργία.

Αντίθετα, στην Ινδία το μερίδιο της εντατικής γεωργίας στην αύξηση της επιφάνειας των φύλλων είναι συντριπτικό φθάνοντας το 82%.

Αν και η συνολική γεωργική έκταση στις παραπάνω χώρες έχει παραμείνει σχεδόν σταθερή από το 2000, η πρακτική των πολλαπλών καλλιεργειών μέσα στο ίδιο έτος ήταν αυτή η οποία συνετέλεσε στην αύξηση της πράσινης επιφάνειας. Σημειώνεται ότι η παραγωγή σιτηρών, λαχανικών και φρούτων έχει αυξηθεί κατά περίπου 35-40% από το 2000.

Η εντατική γεωργία ωστόσο, παρά την “παραπλανητική” της συνεισφορά  στην αύξηση του πράσινου στον πλανήτη, έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην αειφορία των γεωργικών εκτάσεων και στην παγκόσμια βιοποικιλότητα.

Τέλος, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η αύξηση του πράσινου που παρατηρείται σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε Ινδία και Κίνα δεν αντισταθμίζει τις ζημιές από την απώλεια της φυσικής βλάστησης σε τροπικές περιοχές, όπως η Βραζιλία και η Ινδονησία. Οι συνέπειες για την αειφορία και τη βιοποικιλότητα στα οικοσυστήματα αυτά παραμένουν.