ελγα

Δεύτερη παράταση για την πληρωμή της ασφαλιστικής εισφοράς

Παράταση στην πληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2017 αποφάσισε ο ΕΛΓΑ.

Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2017, έως τις 31 Αυγούστου 2018.

Με δεδομένο ότι η παράταση αυτή είναι η δεύτερη που δίνεται, όσοι παραγωγοί δεν έχουν καταβάλει την ασφαλιστική εισφορά του 2017 θα πρέπει εντός της προθεσμίας αυτής να την εξοφλήσουν, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν.