πυροσβεστικη-φωτια

Διαδικασία και προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη

Τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη περιλαμβάνει η Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αποκτούν Έλληνες και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 έως 55 ετών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία.

Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται, ανάλογα με τα προσόντα τους σε δύο κατηγορίες προσωπικού:

  • μάχιμοι εθελοντές πυροσβέστες και
  • οδηγοί-χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην πλησιέστερη επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής στην οποία διαμένουν μόνιμα, σχετική αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δείτε την Απόφαση με όλες τις πληροφορίες για τα δικαιολογητικά εδώ.