διαγωνισμος

Διαγωνισμός βράβευσης έργων ΠΑΑ 2014-2020

Διαγωνισμό βράβευσης έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης – ENRD. 

Ο διαγωνισμός εστιάζει στη βιοοικονομία και στην κλιματική αλλαγή και θα είναι ανοιχτός για υποβολή έργων έως την 1ηΜαρτίου 2020.

Συγκεκριμένα τα έργα θα πρέπει να αφορούν στις παρακάτω θεματικές κατηγορίες:

Βιοοικονομία: έργα/δράσεις παραγωγής ανανεώσιμων φυτικών και ζωικών πόρων και μετατροπής αυτών και των αποβλήτων τους σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας (τρόφιμα, ζωοτροφές και άλλα προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και βιοενέργεια)

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής: έργα/δράσεις τα οποία συμβάλλουν στη μείωση της εκπομπής αερίων ή στην απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: έργα/δράσεις για την αύξηση της
ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών γεωργικών και δασοκομικών βιομηχανιών ως προς τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Τα υποψήφια έργα θα πρέπει να υποβληθούν στη Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ χρησιμοποιώντας τη φόρμα που θα βρείτε εδώ. Η συμπληρωμένη φόρμα θα πρέπει να αποσταλεί στα emails: ead@mou.gr; gmichail@mou.gr, μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου.

Όροι υποβολής υποψηφιοτήτων:
1. Όλα τα έργα θα πρέπει να έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
2. Να μην περιλαμβάνονται στα 25 έργα που αναδείχθηκαν στον τελικό διαγωνισμό στο πλαίσιο του διαγωνισμού Rural Inspiration Awards 2019
3. Στην καλύτερη περίπτωση, θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα έργα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να είναι σε προχωρημένο στάδιο εφαρμογής, ώστε να υπάρχουν αποτελέσματα.
4. Τα έργα υποβάλλονται μόνο από την Μονάδα Υποστήριξης των Δικτύων (Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ για την Ελλάδα).
5. Οι Μονάδες Υποστήριξης των Δικτύων μπορούν να υποβάλλουν έως 6 έργα το μέγιστο στις τρεις κατηγορίες που αναφέρθηκαν.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό και τη συμπλήρωση της φόρμας στα τηλ: 2105275027 και 210 5275142 ή στα emails: ead@mou.gr; gmichail@mou.gr