λαχανικα-οπωροκηπευτικα

Διακίνηση ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη ψηφιακή υπηρεσία, τις προθεσμίες και τα πρόστιμα

Η εφαρμογή του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 156/Α) για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει εδώ και πάνω από ένα χρόνο (τα άρθρα που αφορούν τη διακίνηση οπωροκηπευτικών είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018).

Ο νόμος τροποποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 (ν.4587/2018 – ΦΕΚ 218/Α) με την προσθήκη της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής των τιμολογίων στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τελικά, η Απόφαση (Αριθμ. 80/26402- Τεύχος Β 453/15-02-2019) που καθορίζει την λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται ο έλεγχος τήρησης της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας των 60 ημερών για την πληρωμή των παραγωγών, πήρε ΦΕΚ της Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019.

Η ψηφιακή υπηρεσία

Ο παραγωγός ή τα νομικά πρόσωπα εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρεσία του υπουργείου με χρήση των κωδικών taxisnet.

Στην εφαρμογή οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται είτε με την ιδιότητα του «Παραγωγού» είτε με την ιδιότητα του «Εμπόρου», αναλόγως σε ποιο μητρώο ανήκουν.

Σε περίπτωση μη διασταύρωσης των στοιχείων, ο χρήστης θα πρέπει να μεταβεί στο οικείο Μητρώο και να πραγματοποιήσει την απαιτούμενη διαδικασία εγγραφής ώστε να μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή.

Περιθώριο 25 ημερών

Ο παραγωγός οφείλει μέσα σε διάστημα 25 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, να καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία στην ψηφιακή υπηρεσία.

Μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, ο παραγωγός έχει την δυνατότητα για αλλαγές των στοιχείων ή διαγραφή τους.

Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα ανάρτησης των σχετικών παραστατικών σε περίπτωση είτε αμφισβήτησης από τον έμπορο είτε διαφωνιών μεταξύ εμπόρου και παραγωγού.

Πρόστιμο σε παραγωγό

Μετά το περιθώριο των 25 ημερών και μέχρι την 50η ημέρα, ο παραγωγός αν και εξακολουθεί να έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει στην εφαρμογή τα απαραίτητα στοιχεία του τιμολογίου ωστόσο του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 5% της αξίας του τιμολογίου.

Για το ίδιο διάστημα και μόνο για περιπτώσεις διαφωνίας του εμπόρου, ο παραγωγός μπορεί να προβεί για μια μόνο φορά και χωρίς επιβολή προστίμου σε ακύρωση και επανακαταχώριση στοιχείων τιμολογίου, εφόσον όμως τα στοιχεία του αρχικού τιμολογίου είχαν καταχωρηθεί εμπρόθεσμα.

Μετά την 51η ημέρα δεν επιτρέπεται η αλλαγή των στοιχείων των τιμολογίων που έχουν καταχωρηθεί.

Από την μεριά του εμπόρου

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ο έμπορος έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα τιμολόγια που έχει καταχωρήσει ο παραγωγός τα οποία αφορούν στις μεταξύ τους συναλλαγές.

Από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου έως και την 60η ημέρα, ο έμπορος έχει τη δυνατότητα να διαφωνήσει με τα στοιχεία που καταχώρησε ο παραγωγός στο σύστημα και να συμπληρώσει κείμενο τεκμηρίωσης για την άμεση ενημέρωση του παραγωγού.

Στην περίπτωση αυτή ο παραγωγός θα πρέπει είτε να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις – τροποποιήσεις – διαγραφή, κατά το επιτρεπτό χρονικό διάστημα, είτε να απαντήσει στη διαφωνία του εμπόρου.

Εαν ο έμπορος δεν εξοφλήσει τον παραγωγό, τότε μέσα στο χρονικό διάστημα από την 61η μέχρι την 70η ημέρα ο παραγωγός μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μπορεί να σημάνει το τιμολόγιο του ως «μη εξοφλημένο» και στη συνέχεια αναλαμβάνει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ποια αγροτικά προϊόντα θεωρούνται νωπά και ευαλλοίωτα θα βρείτε εδώ.