φυτωρια-δενδρυλια

Διάθεση δασικών δενδρυλλίων από το δημόσιο φυτώριο Φοινικιάς

Την έναρξη της περιόδου διάθεσης δασικών φυτών στους Ν. Ηρακλείου και Λασιθίου από το δημόσιο δασικό φυτώριο Φοινικιάς ανακοίνωσε η Δ/νση Δασών Ηρακλείου.

Η υποβολή αιτήσεων, για τον καθορισμό ημερομηνίας παραλαβής των φυτών, θα ξεκινήσει στις 7 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 18 Νοεμβρίου. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30 ως 12:30, στο δασικό φυτώριο Φοινικιάς.