ΑΛΟΓΑ1

Διαβατήριο για τα ιπποειδή

Στη δημιουργία ενός οργανωμένου συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών με στόχο την προστασίας τους ενάντια στην παράνομη διακίνηση και εμπορία τους, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα ιπποειδή θα αποκτήσουν για πρώτη φορά διαβατήριο το οποίο αποτελεί έγγραφο πολλαπλών χρήσεων που εξυπηρετεί τις ανάγκες της υγείας των ζώων και της Δημόσιας Υγείας καθώς και των ιππικών αθλημάτων, όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό Κανονισμό 2015/262 της Ε.Ε.

Παράλληλα, συγκροτείται μία ενιαία βάση δεδομένων, συνδεδεμένη με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, στην οποία συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία των ιδιοκτητών ιπποειδών και των ίδιων των ζώων και ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο όλες οι διατάξεις του σχετικού ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Υπενθυμίζεται ότι με σχετικό άρθρο σε πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απαγορεύτηκε στην Ελλάδα η σφαγή των ιπποειδών καθώς και η εξαγωγή τους προς σφαγή.

Με τα παραπάνω συγκροτείται στην πατρίδα μας ένα ισχυρό νομικό πλέγμα προστασίας των ιπποειδών ενάντια στην παράνομη διακίνηση και εμπορία τους.