Διεθνές συνέδριο για την αγροτική ανάπτυξη στη Λετονία

12 & 13 Σεπτεμβρίου 2018- Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και οι Ομάδες Τοπικής Δράσης της Λετονίας συνδιοργανώνουν διεθνές συνέδριο με θέμα:

“Αγροτική ανάπτυξη & CLLD”

στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου στη Βαλμιέρα της Λετονίας.

Το συνέδριο απευθύνεται σε ΟΤΔ και όλους του ενδιαφερόμενους σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης καθώς και Διαχειριστικές Αρχές των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων και Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ