κρασι

Το 1ο Διεθνές Συνέδριο για τον Οινικό Τουρισμό στη Σαντορίνη

14 έως 16 Οκτωβρίου 2016 – Το 1ο Διεθνές Συνέδριο για τον Οινικό Τουρισμό θα φιλοξενήσει η Σαντορίνη στις 14-16 Οκτωβρίου. Το συνέδριο οργανώνεται με την επιστημονική συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του University of South Australia.

Η άρρηκτη σύνδεση του αμπελοοοινικού προϊόντος με το τοπίο και τον πολιτισμό μιας περιοχής παρέχει τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός πλέγματος τουριστικών δραστηριοτήτων, τα οφέλη των οποίων δεν αφορούν μόνο στα οινοποιεία. Από τη δεκαετία του 1990, ο οινοτουρισμός έχει αρχίσει να προσελκύει και το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας, ως πεδίο διεπιστημονικής μελέτης και συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του Συνεδρίου IMIC 2016 είναι η καταγραφή των σύγχρονων ερευνητικών τάσεων σε διεθνές επίπεδο, η οποία θα επιτρέψει την ανάπτυξη νέων ιδεών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Το συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) και του Δήμου Θήρας.

Οι Οργανωτές, τα μέλη της επιτροπής προγράμματος και οι πολυάριθμοι πρεσβευτές του συνεδρίου καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους (ακαδημαϊκούς/ερευνητές, αλλά και εκπροσώπους του αμπελοοοινικού κλάδου, επαγγελματίες του τουρισμού, αναπτυξιακούς φορείς κ.ά.) να συμμετάσχουν ενεργά στο IMIC 2016, καταθέτοντας τις προτάσεις τους για παρουσίαση επιστημονικών εργασιών ή άλλων εισηγήσεων και δίνοντας το παρόν στη Σαντορίνη τον Οκτώβρη.

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι προσκεκλημένοι ομιλητές του Συνεδρίου, ενώ δυνατότητα υποβολής προτάσεων για ομιλία υπάρχει έως τις 18 Ιουλίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο εδώ