Δηλώσεις αποθεμάτων οίνου και γλευκών: Προσβάσιμη μέχρι 24/9 η ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων προβαίνουν το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου σε δήλωση αποθεμάτων οίνου και γλευκών που είχαν στην κατοχή τους στις 31 Ιουλίου ανεξάρτητα του έτους εσοδείας τους.

Λόγω πρώτης εφαρμογής των δηλώσεων αποθεμάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των αναγκών που καταγράφηκαν ως αποτέλεσμα προβλημάτων πρώτης εφαρμογής, η ηλεκρονική υπηρεσία θα παραμείνει ανοιχτή για τυχόν διορθώσεις, από τους υπόχρεους της δήλωσης αποθεμάτων μέχρι και την 24 Σεπτεμβρίου 2018.