αμπελι

Δήλωση Συγκομιδής Σταφυλιών: Που οφείλεται η αυξητική τάση

Σε 24.822 ανέρχονται μέχρι σήμερα οι Δηλώσεις Συγκομιδής, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου σε 270.000 στρέμματα αμπελώνων και 232.940 tn σταφυλιού.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εκπνέει στις 28 Δεκεμβρίου 2018 και σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ ο αριθμός των υποβαλλομένων ψηφιακά Δηλώσεων Συγκομιδής παρουσιάζει αυξητική τάση.

Πέρυσι οι συνολικές δηλώσεις ανήλθαν σε 24.843 και αντιστοιχούσαν σε 261.500 στρέμματα και σε 226.700 tn σταφυλιών.

Γιατί είναι απαραίτητη η Δήλωση Συγκομιδής

Η αυξητική τάση των Δηλώσεων Συγκομιδής οφείλεται και στο γεγονός ότι φέτος υποβάλλονται ψηφιακά οι Δηλώσεις Παραγωγής των οινοποιείων οι οποίες συσχετίζονται αυτόματα με τις Δηλώσεις Συγκομιδής των αμπελουργών και έτσι νομιμοποιείται η παραγωγή οίνων των οινοποιείων.

Ένας πρόσθετος λόγος αφορά την υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής από τα οινοποιεία που διαθέτουν δικούς τους αμπελώνες η σταφυλική παραγωγή των οποίων από φέτος συσχετίζεται με την παραγωγή οίνου, προϋπόθεση που δεν υπήρχε πέρυσι.

Ο όγκος των οίνων που δεν αντιστοιχεί σε παραληφθείσα ποσότητα σταφυλιών από τα οινοποιεία θα κρίνεται παράνομος και δεν θα μπορεί να γίνει αντικείμενο εμπορίου.

Τέλος σημαντική αύξηση παρουσιάζουν και οι μηδενικές Δηλώσεις Συγκομιδής, που αν και δεν δείχνουν παραγωγή για ένα έτος, εντούτοις παραμένουν ενεργές εκμεταλλεύσεις, δεδομένου ότι αν δεν υποβληθούν Δηλώσεις Συγκομιδής για 5 συνεχόμενα έτη, θεωρούνται εγκαταλελειμμένες εκτάσεις σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό.