γεωργια εδαφος

Δημόσια διαβούλευση για την υγεία του εδάφους στην Ε.Ε.

Διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πιθανή θέσπιση νομοθεσίας για την υγεία του εδάφους στην Ευρώπη ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η δράση για την προστασία του εδάφους αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η βιώσιμη διαχείριση και αποκατάσταση του εδάφους απαιτεί τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων και για το λόγο αυτό η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 24 Οκτωβρίου 2022.

Για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση εδώ