εκπαιδευση-σεμιναρια

Δημόσια Γεωργικά ΙΕΚ – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: Παράταση στην ημερομηνία αιτήσεων εγγραφής

Παράταση στη περίοδο υποβολής αιτήσεων εγγραφής υποψηφίων καταρτιζόμενων στα Δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Συγκεκριμένα, η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023.

Οι υποψήφιοι υποβάλουν απευθείας την αίτηση εγγραφής με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στο ΔΙΕΚ επιλογής τους, η οποία γίνεται αποδεκτή εφόσον υπάρξουν επιπλέον κενές θέσεις, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικοποίησης εγγραφής των επιλεγέντων καθώς και των επιλαχόντων υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση μέσω gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με το ΔΙΕΚ επιλογής τους, για επιπλέον πληροφορίες.